Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w
Donazione


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
Ι, ι [-, τό] ἰάομαι [fut. ἰάσο...
ἰά [-ᾶς, ἡ] Ἰάονες [-ων, οἱ]
ἰά [-ἰῶν, τά] Ἰαόνιος [-α, -ονμ]
ἴα Ἰαπετός [-οῦ, ὁ]
ἰαί [int.] ἰαππαπαιάξ [int.]
ἰαιβοῖ [int.] ἰάπτω [v.]
ἰαίνω [fut. ἰανῶ... ἰάπτω [fut. ἰάψω...
Ἰακός [-ή, -όν] Ἰάπυγες [-ων, οἱ]
ἰακχάζω [v.] Ἰαπυγία [-ας, ἡ]
Ἰακχεῖον [-ου, τό] Ἰαπύγιος [-α, -ον]
ἰακχέω [v.] Ἰάρδανος [-ου, ὁ]
ἰακχή [-ῆς, ἡ] Ἰάς [-άδος, ἡ]
ἴακχος [-ον] ἰάσιμος [-ον]
Ἴακχος [-ου, ὁ] ἴασις [-εως, ἡ]
ἰάλεμος [-ου, ὁ] ἴασπις [-ιδος, ἡ]
ἰάλλω [fut. ἰαλῶ... Ἰαστί [avv.]
ἰαλτός [-ή, -όν] ἰατήρ [-ῆρος, ὁ]
Ἰαλυσός [-ου, ἡ] ἰατορία [-ας, ἡ]
ἴαμα [-ατος, τό... ἰατός [-ή, -όν]
ἰαμβεῖον [-ου, τό] ἰατραλειπτική [-ης, ἡ]
ἰαμβεῖος [-α, -ον] ἰατρεία [-ας, ἡ]
ἰαμβειοφάγος [ὁ] ἰατρεῖον [-ου, τό]
ἰαμβική [ἡ] ἰάτρευσις [-εως, ἡ]
ἴαμβος [-ου, ὁ] ἰατρεύω [v.]
Ἴανες [-ων, οἱ] ἰατρική [ἡ]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da: