Dizionario Greco Antico - Italiano


Istruzioni:

Inserisci la parola da cercare senza accenti né spiriti. Per inserire i caratteri greci usa la tastiera che appare a destra della casella, oppure inserisci la trascrizione in caratteri latini usando questa tabella di traslitterazione.

TRASLITTERAZIONE CARATTERI GRECI
α = a
β = b
γ = g
δ = d
ε = e
ζ = z
η = h
θ = q
ι = i
κ = k
λ = l
μ = m
ν = n
ξ = x
ο = o
π = p
ρ = r
σ,ς = s
τ = t
υ = y
φ = f
χ = c
ψ = j
ω = w
Donazione


Sfoglia il dizionario

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Hai problemi con i font greci? CLICCA QUI
ὦς [ὠτός, τό] ὥτε
ὡς [avv.] ὠτειλή [-ῆς, ἡ]
ὥς [avv.] ὠτίον [-ου, τό]
ὦσα ὠτίς [-ίδος, ἡ]
ὡσαννά [int.] ὠτώεις [-εσσα, -ε...
ὤσασκε ωὑτός
ὡσαύτως [avv.] ὠφέλεια [-ας, ἡ]
ὤσθην ὠφελέω [v.]
ὠσία [-ας, ἡ] ὠφέλημα [-ατος, τό...
ὤσπερ, ὤς περ [avv.] ὠφελήσιμος [-ον]
ὡσπερανεί [avv.] ὠφέλησις [-εως, ἡ]
ὥσπερ εἰ, ὤσπερεί [avv.] ὠφελητέος [-α, -ον]
ὥστε [avv.] ὠφελία [-ας, ἡ]
Ὠστία [-ας, ἡ] ὠφέλιμος [-ον]
Ὠστιανός [-ή, -όν] ὠφελίμως [avv.]
ὠστίζομαι [v.] ὤφελλον
ὠσφρησάμην ὤφελον
ὠσφρόμην ὤφθην
ὤσχη [-ης, ἡ] ὠχράω [v.]
ὤσχος [-ου, ὁ] ὠχρίασις [-εως, ἡ]
ὤσω ὠχριάω [v.]
ὠτακουστέω [v.] ὠχρός [-ά, -όν]
ὠτακουστής [-οῦ, ὁ] ὦχρος [-ου, ὁ]
ὦ τάν, ὦ τᾶν ὠχρότης [-ητος, ἡ]
ὠτάριον [-ου, τό] ὤψ [ὠπός, ἡ]

Pagina precedentePagina successiva

Sfoglia il dizionario greco italiano a partire da: